Index       Om Mig       Hundarna       Bilder       Länkar       Nyheter       E-Post      Gästbok

Anegårdens Lina
"Lina"

1982-03-24-1997

 

S16876/79 R
FINUCH SUCH
Cachorros Uncas
S05986/76 R
INTUCH NORDUCH
Cachorros Quando
S17391/71 R
SUCH
Amore
S05164/72 R
Cachorros Tatiana
S43932/75 R
NORDUCH
Cachorros Linda
S28709/67 R
SUCH
Lönnebos Fredrik
S32134/71 R
Cachorros Maniqui
S23457/80 R
Anegårdens Do-Lo
S28564/77 R
Cachorros Kansas Kid
S04215/75 R
INTUCH NORDUCH
Leyendas Solo
S49758/75 R
Crofters Didou
S62819/73 R
SUCH
Cachorros Itsy-Bitsy
S17391/71 R
SUCH
Amore
S05164/72 R
Cachorros Tatiana